Ziraat Bankası Personel Alımı 2010

Erdal Özsular | 4/06/2010 | 23 comments

50 bin yeni eleman alımı yapılacaktır

Tıklayın, formu doldurun, Amerika'da çalışma fırsatı yakalayın

Yurt dışında çalışma fırsatı için formu doldurun

2010 yılı için Ziraat Bankası personel alımı yapacaktır. Personel alımları ve şartlar aşağıdaki gibidir. Ancak en son Eylül ve Ekim alımları için aşağıdaki yazılarımıza göz atın.

Yeni haber geldikçe güncellemeye devam edeceğiz. Herkese başarılar.

Güncelleme: 
  MALİ TAHLİL UZMAN YARDIMCISI, İÇ KONTROLÖR YARDIMCISI VE SERVİS GÖREVLİSİ ADAYLARINDA ARANAN ŞARTLAR VE BAŞVURU SÜRECİ

  Sınava Katılma Genel Şartları  
  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  3. Affa uğramış dahi olsa, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak,
  4. 01.01.1983 ve sonrası doğumlu olmak,
  5. Bankamızın daha önce açmış olduğu Servis Görevlisi alımı sınavlarının mülakat aşamasında elenmemiş olmak,
  6. İşin gerektirdiği sağlık koşullarına sahip olmak ve yurdun her yerinde devamlı görev yapmasına engel bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
  7. Bankalar Kanunu’na göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
  8. İşe alım tarihi itibarıyla askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
  9. Diğer resmi ve özel kurum veya kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,Sınava Katılma Özel Şartları ÖğrenimÜniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Fakülte veya Yüksekokullarının aşağıda yer alan bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca onaylanmış yabancı ülkelerdeki Fakülte ve Yüksekokulların bu bölümlerinin birinden mezun olmak, (İlan tarihi itibarıyla mezun olmamış adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.) 

  Başvuru Yöntemi ve SüresiSınav başvuruları sadece internet aracılığıyla yapılacak olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 1-Bankamız internet sayfasında (http://www.ziraatbank.com.tr/) bulunan İş Başvuru formuna T.C. Kimlik Numaranız ve tarafınızca belirlenen şifre ile giriş yaptığınızda kontrol amaçlı adınız ve soyadınız ekrana gelecektir. Bilginin şahsınıza ait olması halinde “Devam Butonu”nu kullanarak başvuru işlemine başlanılacaktır.

  2-Formda yer alan fotoğraf ekle butonu aracılığıyla, 302 X 362 boyutunda (JPEG) formatında (son 6 ay içinde çekilmiş, başı açık, şahsınızı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikteki) vesikalık fotoğrafınızı sisteme yüklemeniz gerekecektir.

  3-Formun “Sınava Başvur” ekranından;
  “İç Kontrolör Yardımcısı Sınavı”Görev tanımı: Banka faaliyetlerinin yasalara, mevzuata, iç düzenlemelere ve bankacılık esaslarına uygunluğunu kontrol eder ve raporlar.
  “Mali Tahlil Uzman Yardımcısı Sınavı”Görev tanımı: Mali tablolarını esas alarak firmaları inceler, kredi riskini etkileyen faktörleri değerlendirir, kredi taleplerine ilişkin proje değerlendirme raporu düzenler.“Servis Görevlisi Sınavı”Görev tanımı: Şubelerde gişe, kredi, pazarlama, muhasebe, kambiyo vb. bankacılık hizmetlerini mevzuata ve bankacılık esaslarına göre yürütür.
  seçeneklerinden yalnız bir pozisyonun ve sınava katılmak istenilen iki merkezin seçilmesi gerekmektedir.Adaylar seçtikleri sınavın sonuçlarına göre tercihte bulunacak ve başarılı bulunan adaylar mülakata alınacaktır. Sınav esnasında veya daha sonra tercih değiştirme imkanı bulunmamaktadır.
  Formda yer alan alanların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
  Formda beyan ettiğiniz özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvurunuz sistem tarafından engellenecektir.
  Tüm adayların müracaatları bittikten sonra, başvurularınız değerlendirilecektir. Aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği anlaşılan aday, bundan doğacak sorumlulukları peşinen kabul etmiş sayılır ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Banka’nın uğrayabileceği her türlü zarardan sorumlu olur.

  Başvurular 09.04.2010 Cuma günü saat 18.00’e kadar kabul edilecektir.Yazılı sınav tarihi, sınav merkezleri ve adayların yanlarında getirmeleri gereken evraklar daha sonra Bankamız internet sitesinde (http://www.ziraatbank.com.tr/) ilan edilecektir.

  Yazılı Sınav
  Başvurusu kabul edilen adayların tümü yazılı sınava çağrılacaktır.
  Sınav merkezleri aday yoğunluğuna göre belirlenecek olup, başvuru esnasında her adayın iki farklı sınav merkezi tercihi yapması gerekmektedir. Banka gerekli görmesi halinde adayların sınava gireceği yerlerde değişiklik yapabilecektir

  Adaylar bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek olan sınavın sonuçlarını aynı gün, sınava girdikleri yerden öğrenebileceklerdir

  Sınav Konuları

  Genel Kültür-Genel Yetenek
  İktisat (Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Para-Banka-Kredi, Maliye Politikası, Türkiye Ekonomisi)
  İşletme(Pazarlama, Finansman, Yönetim Organizasyon)
  Hukuk (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku)
  Muhasebe (Genel Muhasebe)
  Değerlendirme ve Mülakata ÇağırmaSınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. En az 70 ve daha yüksek olan puan alan adaylardan;
  İç Kontrolör Yardımcısı sınavına katılanlar aşağıda yer alan iller arasından sadece 1 (Bir) İl,  tercih edebilecektir. Her il için ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan sıralanarak aday listeleri oluşturulacak, o İl için tercihte bulunan adaylardan, o İl için belirlenen kontenjanın 4 (Dört) katı sayıda aday (son adayla aynı puanı alan tüm adaylar) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca mülakata çağırılacaktır.
  Mali Tahlil Uz. Yrd. sınavına katılanlar aşağıda yer alan iller arasından sadece 1 (Bir) İl,


  tercih edebilecektir. Her il için ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan sıralanarak aday listeleri oluşturulacak, o İl için tercihte bulunan adaylardan, o İl için belirlenen kontenjanın 4 (Dört) katı sayıda aday (son adayla aynı puanı alan tüm adaylar) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca mülakata çağırılacaktır.
  Servis Görevlisi sınavına katılanlar aşağıda yer alan iller arasından sadece 1 (Bir) İl;ve o il sınırları içerisinde faaliyet gösteren, daha sonra http://www.ziraatbank.com.tr/ adresinde ilan edilecek şubeler ve kontenjanları (İstanbul, Ankara ve İzmir İl merkezleri tek bir Şube gibi tercih edilecektir) arasından azami 5 (Beş) Şube.


  tercih edebilecektir. Her şube tercihi için ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan sıralanarak aday listeleri oluşturulacak, o Şube için tercihte bulunan adaylardan, o Şube için belirlenen kontenjanın 4 (Dört) katı sayıda aday (son adayla aynı puanı alan tüm adaylar) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca mülakata çağırılacaktır.
  Mülakata hak kazanan adaylara mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirecekleri belgeler Bankamız internet sitesinde (http://www.ziraatbank.com.tr/) ilan yoluyla duyurulacaktır.

  BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

  Tıklayın, formu doldurun, Amerika'da çalışma fırsatı yakalayın

  Etiketler: , , , , , , , ,

  Yazı Beğendiysen Paylaş ya da Gönder

  23 comments

  1.Yazıyla veya siteyle ilgili yorumlarınızı yazabilir, sorularınızı iletebilirsiniz.

  2.Yorumlama biçimi kutucuğundan Adı/Url 'yi seçerek, isminizi ve dilerseniz mail veya site adresinizi yazıp yorumunuzu sahipsiz bırakmayın

  En Çok Okunan Yazılar